Back to Survival Japanese
line

SHOPPING
sp22

sp23

 

1. May I help you?   2. May I have this?
IRASSHAI MASE.   KORE O KUDASAI.
     
3. How much is this?   4. That will be 200-yen.
IKURA DES KA?   NI-HYAKU EN DES.
     
5. I have received 1000-yen.   6. 800 yen is your change.
SEN-'EN OAZUKARI SHIMAS.   HAPPYAKU EN NO OTSURI DES.
     
7. How much is (are) this (these) apple(s) ? 8. It is (They are) 500-yen.
KONO RINGO WA IKURA DES KA?   GO-HYAKU EN DES.
     
9. It's expensive.   10. Do you have peaches?
TAKAI DES NE.   MOMO WA ARIMAS KA?
     
11. Here you are.   12. Can you deliver it, please?
HAI, DOOZO.   HAITATSU ONEGAI SHIMASU.
Sorry. It's out of stock.    
SUMIMASEN. KIRASHITE IMAS.   13. Sure. Please write down your address,
They're sold out.   name and telephone number.
URIKIRE DES.   HAI. KOKONI JUUSHO TO NAMAE TO
   

DENWA-BANGOO O
KAITE KUDASAI.line

sp31

sp30

sp29

sp28

GO-EN

JUU-EN

HYAKU-EN

GO-HYAKU-EN

(5-yen)

(10-yen)

(100-yen)

(500-yen)


sp25

sp26

sp27

SEN-'EN

GO-SEN-'EN

ICHI-MAN-'EN

(1000-yen)

(5000-yen)

(10000-yen)line

VOCABULARY

To use this translation program, just click on the button right next to the English word you would like to see in Japanese.


1.Give me , please.

KUDASAI.

Give me , please.

KUDASAI.

Give me , please.

KUDASAI.


2. How much is this ?

KONO WA IKURA DES KA?


3. Do you have ?

WA ARIMAS KA?KYABETSU cabbage KYUURI cucumber
JAGAIMO potato SATSUMAIMO sweet potato
SERORI celery SUIKA watermelon
MOMO peach RAIMU lime
TOOMOROKOSHI corn NAS eggplant1 2 3 4 5 6 7 8 9
hitotsu futatsu mittsu yottsu itsutsu muttsu nanatsu yattsu kokonotsu
ICHI NI SAN YON GO ROKU SHICHI HACHI KYUU1 10 100 1000 10000
ICHI JUU HYAKU SEN MANGAKKO school MASSUGU straight
KOOEN park MIGI right
KYOOKAI church HIDARI left
CHIKATETSU NO subway station MAE in front of
EKI USHIRO behind
DENWA telephone SOBA near
BYOOIN hospital TONARI next to
KOOBAN police box MUKAI opposite
SUUPAA- supermarket TSUKIATARI end of a street
MAAKETTO KOOSATEN intersection
YUUBIN-KYOKU post office KADO corner
DEPAATO department store SHINGOO traffic light
HON-YA book store TATEMONO, BIRU building
YAO-YA grocery store KANBAN sign / billboard
KUSURI-YA drug store    
TAKUSHII-NORIBA taxi stand    
BAS-TEI bus stop    
GINKOO bank  line

Let's survive with Survival Japanese

Hajime mashite.

How do you do?

------------------ desu.

I'm-----------

Doozo yoroshiku.

Nice to meet you.

Kochirakoso yoroshiku.

Nice to meet you, too.

Ohayoo gozaimas.

Good morning

Ii otenki desu ne.

It's a fine day, isn't it?

Soodesune.

Yes, it is.

Konnichiwa.

Hello.

Ogenkidesu ka?

How are you?

Hai.

Yes.

Okagesama de. Arigatoo gozaimasu.

Thank you.

Gomen nasai.

I'm sorry.

Sumimasen.

Excuse me.

Iie.

Not at all.

Arigatoo.

Thank you.

Doo itashimashite.

You're welcome.

Sayoonara.

Good-bye.

Mata ashita.

See you tomorrow.

Kio tsukete ne.

Take care.


line

Copyright by IMA Co., 1999